Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4954Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 juli 2019, kenmerk MBE/2019001648, team Milieu, Bodem en Energie, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten tot intrekking van de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van

3 juli 2019 is vastgesteld hetgeen volgt.

 

Besluit I-5

 

 

Provinciale Staten van Drenthe;

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 mei 2019, kenmerk 19/5.4/2019001149;

 

gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) in te trekken per 1 januari 2020.

 

 

Assen, 3 juli 2019

 

 

Provinciale Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

M. Haasjes,

teammanager Milieu, Bodem en Energie

 

 

 

Uitgegeven 11 juli 2019