Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4953Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeplaat 6 te Dordrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-19-353506

Activiteit:

  • Milieu (neutraal wijziging)

Voor: Melding milieuneutrale verandering

Locatie: Kerkeplaat 6 te Dordrecht

Datum besluit: 8 juli 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.