Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4951Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spoolderenkweg 1 in Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 8 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat over de locatie Spoolderenkweg 1 in Zwolle.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.