Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4864Overige besluiten van algemene strekkingNatuurbeheerplan Drenthe, versie 2020

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juli 2019, kenmerk 4.5/2019001602, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016;

 

overwegende dat jaarlijks het Natuurbeheerplan wordt geactualiseerd;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

 

Uitgegeven 8 juli

 

 

Toelichting

In het Natuurbeheerplan staat aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Jaarlijks wordt het Natuurbeheerplan Drenthe, afhankelijk van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zowel op tekst als inhoud geactualiseerd.