Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4824Overige overheidsinformatieKennisgeving besluit uniforme saneringen

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Op grond van artikelen 28 en 39b, van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 18 juni 2019 een melding in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) ontvangen voor de locatie Molendijk 108 te Oudenhoorn. Het betreft een sanering in de categorie immobiel.

De saneerder kan zonder tegenbericht vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

BUS kent geen procedure voor inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de melding.

 

Inlichtingen: mevrouw C.J. van der Heijden van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8000.

Wbb-code: AA056800406, Zaak: 9999129041