Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4487Overige besluiten van algemene strekkingVerhoging subsidieplafonds Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie 2019 ('Zonnelening')

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2019, kenmerk 4.4/2019001479, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de verhoogde subsidieplafonds voor de Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie 2019 ('Zonnelening') voor de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Westerveld, Assen, Meppel en De Wolden

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

 

gelet op artikel 4 van de Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie 2019 ('Zonnelening');

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de volgende gewijzigde subsidieplafonds vast te stellen:

  • gemeente Borger-Odoorn € 196.550,--

  • gemeente Emmen € 2.465.304,--

  • gemeente Westerveld € 249.212,--

  • gemeente Assen € 290.352,--

  • gemeente Meppel € 89.236,--

  • gemeente De Wolden € 174.454,--

 

De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Voor informatie over de regeling verwijzen wij u naar de website http://www.snn.eu/zonnelening/. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van het SNN, telefoonnummer (050) 52 24 924.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

 

Uitgegeven 21 juni 2019