Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 4473Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 11 juni 2019, nr. 81F2CF6E, tot wijziging van het Mandaatbesluit secretaris

De secretaris;

 

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

 

Overwegende dat het nodig is om het Mandaatbesluit secretaris aan te passen voor het wijzigen van een teamnaam;

Besluit:

Artikel I

In bijlage 1 van het Mandaatbesluit secretaris wordt in de onderdelen 10, 11, 16, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 45, 53, 54, 64 en 71 “teamleider Financiën 1” vervangen door: teamleider HR en organisatie 1.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Secretaris (wnd),