Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 4470Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Marcellusstraat 2-72 te Heerlen, zaaknummer 2018-207398

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Soorten te verlenen voor de na-isolatie van een flat aan de Marcellusstraat 2-72 te Heerlen.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2018-207398.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel: +31 43 389 76 49

]