Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 4458Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4017887 - ForFarmers Nederland B.V. - Kwinkweerd 12 te Lochem

 

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Aanvrager : ForFarmers Nederland B.V.

Locatie : Kwinkweerd 12 te Lochem

Omschrijving : plaatsen van een extra dakopbouw

Datum ontvangst : 13 juni 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.105546.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.