Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 4457Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming Hoofdstraat te Varsselder

Vaststelling besluit sanering

Op 11-06-2019 is door gemeente Oude IJsselstreek een Evaluatieverslag met nazorg van de sanering op grond van de Wet Bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan de Hoofdstraat te Varsselder.

 

Mogelij k heid van inzien

Het Evaluatieverslag kan van 20-06-2019 tot 04-07-2019 worden ingezien via www.overheid.nl.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen vóór 04-07-2019 schriftelijke zienswijze indienen onder vermelding van GE0150902463 en zaaknummer 1952100283 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

 

Arnhem, 20 juni 2019.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland