Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 4448Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht, Wabo, bekendmaking definitieve besluit ambtshalve wijziging van de vergunning van Van Doorn Soest BV, gelegen aan de Koningsweg 33 in Soest

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de omgevingsvergunningen van Van Doorn Soest BV van 19 juli 2016 en 22 mei 2018 gedeeltelijk te wijzigen in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP-3) welke per 28 december 2017 in werking is getreden. De inrichting is gelegen aan de Koningsweg 33 in Soest. Het definitieve besluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2019-0297.

 

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Deze termijn begint de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de indiener. U kunt beroep aantekenen als u:

 • 1.

  eerder al een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit;

 • 3.

  belanghebbende bent, en het niet eens bent met de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

   

Richt uw beroepschrift aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2019-0297. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Soest (balie 8), Raadhuisplein 1, op werkdagen van 8.30-13.00 uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur, telefoon 035-6093539.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.