Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 4413Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Huurlingsedam 17 in Wijchen

 

Besluit uniforme saneringen

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is een melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie Immobiel ingediend. Het voornemen bestaat om de bodem van de locatie Huurlingsedam 17 verontreiniging in Wijchen te saneren. De saneerder mag vijf weken na de melding starten tenzij Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS.

 

Rechtsmiddelen

Tot twee weken na deze publicatie kunnen belanghebbenden reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2019-006982, zenden naar post@gelderland.nl.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland