Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4323Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Indorama Ventures Europe B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Indorama Ventures Europe B.V.

Locatie : Markweg 201, 3198 NB Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een nieuwe big bags opslag loods op het bestaande terrein

Aanvraagdatum : 4 juni 2019

Zaaknummer : 9999125764

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.