Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4291Beschikkingen | afhandelingProvincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4285743 - Genuakade 4 te Kampen

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : tijdelijke kantine chauffeurs EG Fuel Kampen Terminal

Locatie : Genuakade 4 te Kampen

Datum besluit : 7 juni 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z19.103256.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.