Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4223Overige overheidsinformatieKennisgeving besluit uniforme saneringen

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Op grond van artikelen 28 en 39b, van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 28 mei 2019 een melding in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) ontvangen voor de locatie Rodenrijseweg 289-295 (Hordijk-locatie, deellocatie 1) te Berkel en Rodenrijs. Het betreft een sanering in de categorie immobiel.

De saneerder kan zonder tegenbericht vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

BUS kent geen procedure voor inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de melding.

 

Inlichtingen: mevrouw A. Gilde van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8174.

Wbb-code: AA049300080, Zaak: 9999125854