Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 3643Beschikkingen | afhandelingRECTIFICATIE - Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Westfalenstraat 3 en 6 in Deventer

Op 10 augustus 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie Westfalenstraat 3 en 6 in Deventer. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de omgevingsvergunning wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 zes weken ter inzage bij de gemeente Deventer en bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van een beroepschrift.

Op basis van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt dit besluit direct in werking.