Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3601Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag ENGIE Energie Nederland N.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : ENGIE Energie Nederland N.V.

Locatie : Missouriweg 69, 3199 LB Rotterdam-Maasvlakte

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Extra opslag van gasflessen voor zuurstof, stikstof en methaan

Aanvraagdatum : 10 mei 2019

Zaaknummer : 9999123113

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.