Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3580Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Smartlog Rotterdam II

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Smartlog Rotterdam II

Locatie : Wolgaweg 7, 3198 LR Rotterdam

Activiteit : Milieuneutrale wijziging

Voor : Het doorvoeren van een milieuneutrale verandering

Aanvraagdatum : 6 mei 2019

Zaaknummer : 9999122825

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.