Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3578Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Chemours Netherlands B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Chemours Netherlands B.V.

Locatie : Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen en in gebruik nemen van een opvangbak ten behoeve van de Water

Treatment

Aanvraagdatum : 5 april 2019

Verzenddatum : 13 mei 2019

Zaaknummer : 9999119550

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.