Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3434Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, melding Activiteitenbesluit milieubeheer CSP/SABIC Limburg B.V. Logistics C&I, deelinrichting Haven Stein, Koestraat 1 te Geleen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend, dat zij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V. Logistics C&I, deelinrichting Haven Stein, Koestraat 1 te Geleen

Datum melding: 22 februari 2019

Zaaknummer: 2019-202336

De volgende activiteiten zijn gemeld:

- het vervangen van remmingwerken en bolders langs de kademuur van verschillende deelinrichtingen gelegen aan de havenkade van het Julianakanaal te Stein binnen de inrichting site Chemelot.

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12