Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3416Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: uitbreiding Boels Verhuur B.V.

Locatie: CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen 

Datum aanvraag: 11 april 2019

Zaaknummer: 2019-203521

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.  

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12