Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 336Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Kampstraat (weg), Geleen, BUS 2018-194

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Kampstraat (weg), Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie H, nummer 796.

Datum ontvangst melding: 12 december 2018

Projectcode: LI188302676 BUS-nummer: 2018-194

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49