Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 333Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Nusterweg 66 / Rijksweg Noord (Philips), Sittard, BUS 2018-192

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Boels Verhuur B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie immobiel.

Locatie: Nusterweg 66 / Rijksweg Noord (voormalig Philips terrein), Sittard, Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie K, nummer 3806.

Datum ontvangst melding: 12 december 2018

Projectcode: LI188300310

BUS-nummer: 2018-192

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49