Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3196Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/USG B.V., deelinrichting Centrales, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: slopen van koeltoren G14-17 bij de WKC-Zuid

Locatie: CSP/USG B.V., deelinrichting Centrales, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 17 april 2019

Zaaknummer: 2019-203424

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.  

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12