Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3166Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, BUS 2019-092l hier de titel in]

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van ProRail B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (5 dagen). Locatie: Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie K, nummer 3130.Datum ontvangst melding: 17 april 2019Projectcode: LI188300490 BUS-nummer: 2019-092 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49