Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3064Overige overheidsinformatie. Kennisgeving verlengen proceduretermijn Vopak Terminal Chemiehaven B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Chemiehaven B.V.

Locatie : Chemiestraat 10, 3197 KB Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van een tijdelijke vervangende stoomketel

Aanvraagdatum : 30 januari 2019

Verzenddatum : 12 april 2019

Zaaknummer : 9999112591

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.