Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3028Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: nieuwbouw loods en kantoorunits

Locatie: CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 15 april 2019

Zaaknummer: 2019-203317

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12