Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3027Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting OCI Manufacturing Melamine (OMM), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: plaatsen van afvalwaterzuiveringsinstallatie en afvalwaterbassin

Locatie: CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting OCI Manufacturing Melamine (OMM), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 11 april 2019

Zaaknummer: 2019-203299

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12