Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3015Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., deelinrichting PP Compounding, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: wijziging grondstof silohoogte, koeltoren/fundatie en draagconstructie eindproduct silo’s

Locatie: CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., deelinrichting PP Compounding, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 16 april 2019

Zaaknummer: 2019-202775

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12