Wijziging Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

 

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 april 2019, kenmerk 4.3/2019001045, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

  • I.

    de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 11 september 2018, kenmerk 4.5/2018002123, Provinciaal Blad 6776 van 2018, als volgt te wijzigen.

 

In artikel 3, lid a, wordt de tekst: “een optreden op een professioneel poppodium en” gewijzigd in:

a. voor popacts van 12 tot en met 16 jaar: een optreden of

b. voor popacts van 17 tot en met 27 jaar: een optreden op een professioneel poppodium en

 

De nummering van artikel 3, lid b, wordt gewijzigd in lid c.

 

In artikel 6, lid 1, onderdeel c, wordt de tekst: “een schriftelijke bevestiging van het optreden van het professionele poppodium;” gewijzigd in: een schriftelijke bevestiging van de locatie van het optreden;

 

In artikel 7, lid d, wordt de tekst: “er geen optreden is vastgelegd bij een professioneel poppodium;” gewijzigd in: er geen optreden is vastgelegd bij de locatie van het optreden;

 

  • II.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Uitgegeven 19 april 2019

 

 

Naar boven