Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 2813Beschikkingen | afhandelingBekendmaking beoordeling melding aan de Brailledreef 2 in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 16 januari 2019 een melding ontvangen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) te Houten. Het gaat om melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking de realisatie van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Brailledreef 2 in Utrecht en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2019-0355.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.