Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 2128Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 26 februari 2019 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 

 • 1.

  Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding, wordt met terugwerkende kracht vanaf 12 oktober 2018, Provinciaal blad 2018, nr.7559, voor de looptijd van de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding, opgehoogd van € 625.000,00 naar € 996.320,00.

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding gewijzigd:

   

  18.

  KAB

  SUB

  Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding

  € 996.320,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 12 oktober 2018, Provinciaal blad, nr.7559, in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 februari 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA