Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 2100Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21-02-2019, nummer 81E5C578, tot het verlenen van subsidie voor het project Romeinse Limes Nederland

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 21 februari 2019 op basis van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) de Stichting Erfgoed Gelderland een subsidie verleend tot een bedrag van € 73.000,- voor het project Romeinse Limes Nederland. De subsidie is bedoeld voor het vergroten van het publieksbereik van de Romeinse Limes door middel van communicatie, promotie, netwerkvorming, kennisuitwisseling, programmering en ondersteuning.