Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 2085Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden van een parkeerterrein aan de zuidzijde Hummeloseweg- Zelhem sectie T nr 244 en T 280 en V 38- OLO 3842647

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : uitbreiden van een parkeerterrein

Locatie : Zelhem zuidzijde Hummeloseweg sectie T nr 244 en T 280 en V 38

Datum besluit : 19 maart 2019

Datum verzending : 19 maart 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z18.108005.01

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 3842647 en/of het zaaknummer W.Z18.108005.01 een email naar wabo@odrn.nl

De eerste dag van de ter inzage legging is 22 maart 2019.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 3842647 en/of het zaaknummer W.Z18.108005.01. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

 

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.