Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 2084Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming Kerkallee 21 te Velp

Vaststelling besluit sanering

Op 21-02-2019 is door De Bunte Ontwikkeling BV een Evaluatieverslag van de sanering op grond van de Wet Bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan de Kerkallee 21 te Velp.

 

Mogelijkheid van inzien

Het Evaluatieverslag kan van 21-03-2019 tot 4-04-2019 worden ingezien via www.overheid.nl.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen vóór 4-04-2019 schriftelijke zienswijze indienen onder vermelding van GE027500170 en zaaknummer 195287321 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

 

Arnhem, 21 maart 2019.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland