Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 1970Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Nutherweg (weg), Schinnen, BUS 2019-05

1Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van NV WML over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen). Locatie: Nutherweg (weg), Schinnen, kadastraal bekend gemeente Schinnen, sectie D, nummer 4440 en sectie E, nummer 536.

Datum ontvangst melding: 6 februari 2019Projectcode: LI096200333 BUS-nummer: 2019-051 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49