Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 1966Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Diesterbaan 27-29-31 (Militaire kazerne), Weert, BUS 2019-058

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie de kempen. Locatie: Diesterbaan 27-29-31 (MC Weert), Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie P, nummer 6325.Datum ontvangst melding: 12 februari 2019Projectcode: LI098800797 BUS-nummer: 2019-058 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49