Wijziging Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 maart 2019, kenmerk 5.4/2019000676, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht

 

 

BESLUITEN:

 

Artikel I  

In artikel 5 wordt de tekst:

'Een aanvraag voor subsidies kan worden ingediend van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019' gewijzigd in: 'Een aanvraag voor subsidies kan worden ingediend van 1 juli 2017 tot 30 juni 2020'.

 

In artikel 21 wordt de tekst:

 

'Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017 en vervalt op 31 december 2019' gewijzigd in: 'Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017 en vervalt op 31 december 2020'.

 

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

 

Uitgegeven: 15 maart 2019

Naar boven