Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 1874Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Chemours Netherlands B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Chemours Netherlands B.V.

Locatie : Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Aanmelding Dow als bedrijver van ECP fabriek

Aanvraagdatum : 1 maart 2019

Zaaknummer : 9999116470

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.