Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 1866Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Akzo Nobel Chemicals B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Akzo Nobel Chemicals B.V.

Locatie : Welplaatweg 12, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : het plaatsen van een nieuwe transportband in nieuwe een transportbrug met ondersteuning voor het zouttransport binnen de inrichting

Aanvraagdatum : 28 november 2018

Zaaknummer : 9999104366

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.