Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 1865Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Groenrecycling Goeree-Overflakkee B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Groenrecycling Goeree-Overflakkee B.V.

Locatie : Noordlandsedijk 1, 3255 LL Oude-Tonge

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het lozen van percolaatwater

Aanvraagdatum : 25 januari 2019

Verzenddatum : 11 maart 2019

Zaaknummer : 9999116016

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.