Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 1863Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag DHG logistiek centrum

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : DHG logistiek centrum

Locatie : Merwedeweg 20, 3198 LH Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het doorvoeren van enkele milieuneutrale veranderingen binnen de grenzen

van de inrichting

Aanvraagdatum : 8 maart 2019

Zaaknummer : 9999116817

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.