Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 1690Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11-02-2019, nummer 81E50032, tot het verlenen van subsidie voor het project HollandCity marketingcommunicatie kastelenlijn 2019

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 11 februari 2019 op basis van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) de Stichting NBTC Holland Marketing een subsidie verleend tot een bedrag van € 30.000,- voor het project HollandCity marketingcommunicatie kastelenlijn 2019. De subsidie is bedoeld voor de marketingcommunicatie voor 2019.