Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 167

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Waddenzeegebied Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Rombus Natuurfilms in Nijmegen een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Dwaalfilm Dynamische Wadden - uitvoeren van filmactiviteiten in het Waddenzeegebied. De vergunning is geldig tot en met 31 december 2021.

Locatie: Waddenzeegebied (Waddenzee, Noordzeekust, Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog).

Gedeputeerde Staten hebben vergunning verleend onder kenmerk 189386.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 14 januari 2019 tot en met 25 februari 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 25 februari 2019 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen). Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, tel. 088-1021300 elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur (graag van te voren contact opnemen). Provinciehuis te Groningen, St. Jansstraat 4, afdeling Mediatheek, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (graag van te voren contact opnemen).

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl