Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 166

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

 

Besluiten:

 

De volgende deelplafonds voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het

recreatieve routenetwerk van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voor 2019 vast te stellen:

 • a.

  deelplafond voor herstel- of inrichtingsmaatregelen als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel a, op de plaatsen aangegeven op de kaart in bijlage 6 behorende bij § 2.11 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016: € 800.000,00.

 • b.

  deelplafond voor herstel- of inrichtingsmaatregelen als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel b, van het recreatieve routenetwerk voor:

  i) langeafstand fietsroute (LF): € 100.000,00;

  ii) fietsknooppunten netwerk: € 0,00;

  iii) stad-landverbindingen: € 0,00;

  iv) langeafstand wandelroute (LAW): € 0,00;

  v) wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020: € 0,00;

  vi) toeristisch overstappunten (TOP): € 0,00;

  vii) ruiter- en menpaden: € 2.332.500,00;

  viii) recreatieve vaarwegen: € 105.000,00.

 • c.

  deelplafond voor beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel c: € 0,00.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking, op het tijdstip dat het besluit van Provinciale Staten tot het vaststellen van hoofdplafond voor het jaar 2019 voor paragraaf 2.11van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, als onderdeel van de begroting 2019, inwerking treedt.

 

Den Haag, 2 oktober 2018

drs. H.H.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl