Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 156Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kortenoord 57 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 9 januari 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de Provincie Zuid-Holland besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2018227578 voor het verplaatsen van een weegbrug en plaatsen tijdelijke kantoorunit op de locatie Kortenoord 57 in Nieuwerkerk aan den IJssel te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.