Provincie Overijssel – Openstelling en subsidieplafond POP3

 

Besluit: dd. 26-02-2019

Kenmerk: 2019/0035369

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Voor de regeling 2.4 ‘Regeling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep’ het subsidieplafond voor de LAG Zuidwest Twente te wijzigen en vast te stellen op:

€ 150.000,- met een maximum van € 37.500,– voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten en ten minste € 112.500,– voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. Het subsidieplafond is samengesteld uit € 100.000,– Europese middelen (ELFPO) en € 50.000,– provinciale middelen.

 

Onderstaande regeling voor de daarbij vermelde periode open te stellen voor het indienen van aanvragen om subsidie:

3.10 ‘Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS’ voor de periode van 18 maart 2019 (vanaf 9.00 uur) tot en met 26 april 2019 (vóór 17.00 uur)

 

Onderstaand subsidieplafond voor de vermelde regeling vast te stellen:

3.10 ‘Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS’: € 2.800.000,- (samengesteld uit € 1.400.000,- Europese middelen (ELFPO) en € 1.400.000,- Provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Naar boven