Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 118Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Air Products Nederland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Air Products Nederland B.V.

Locatie : Merseyweg 8, 3197 LK Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een nieuwe N2-compressor, een nieuwe N2-blower, en een nieuwe

mechanische chiller

Aanvraagdatum : 21 december 2018

Zaaknummer : 9999106587

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.