Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 117Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Vopak Terminal Botlek B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Botlek B.V.

Locatie : Welplaatweg 115, 3197 KS Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het doseren van Biotol Fresh in het riool om de vorming van waterstofsulfide (H2S)

tegen te gaan

Aanvraagdatum : 30 november 2018

Verzenddatum : 2 januari 2019

Zaaknummer : 9999104457

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.