Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9582

Gepubliceerd op 20 december 2018 09:00

Subsidieplafonds 2019

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 december 2018, kenmerk 4.13/2018002963, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2019

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op:

 

artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017;

de Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Infrastructuur;

de Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Beleving en innovatie;

de Subsidiegids Platteland;

de Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020;

de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting;

de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019;

de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe;

de Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten;

de Subsidieregeling Rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015;

de Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe;

de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie;

het Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe;

het Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuurversterking;

het Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie;

het Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen;

de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds;

de Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020;

de Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe;

de Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe;

de Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid;

 

overwegende dat er voor de volgende subsidieregelingen een subsidieplafond voor 2019 moet worden vastgesteld;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de volgende subsidieplafonds voor 2019 vast te stellen:

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en voor zover publicatie na deze datum, werkt dit besluit terug tot 1 januari 2019 en vervalt op 31 december 2019.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 20 december 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl